banner

Habarlar

 • How to factory to solve the USB C hub power supply system problem

  USB C konsentratorynyň elektrik üpjünçiligi meselesini nädip çözmeli

  Guangdong Dongguan şäherinde birnäçe pudak üçin birnäçe zawod bar, şonuň üçin şäheriň dünýäniň zawody diýilmeginiň sebäbi.Bu zawodlaryň arasynda USB konsentrator zawody awtomatiki önüm öndürijilerden biridir, ýagny önümçiligi gowulandyrmak üçin iň täze tehnologiýany ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • Does USB-HUB damage the computer?

  USB-HUB kompýutere zeper ýetirýärmi?

  Zyýan ýok bolsa, daşarky enjama birigip bilersiňiz.Noutbuk portunyň ýeterlik däldiginden gorkmaň, meselem, proýektor, printer, kiçi janköýer, fan gyzdyryjy, tor kabeli porty we ş.m.Microsof üçin “Surface Pro” dokma stansiýasynyň parametrleri üçin “Baseus” köp funksiýaly HUB ...
  Koprak oka
 • How much do you know about hubs? Teach you how to choose USB HUB!

  Hublar hakda näçe bilýärsiňiz?USB HUB saýlamagy öwrediň!

  Köplenç USB HUB diýip atlandyrýan USB merkezimiz, ulanyjynyň kompýuteriniň USB interfeýsiniň ýeterlik däldigi we interfeýsi dakmak we aýyrmak üçin amatly bolmagy üçin kompýuteriň USB interfeýsini birnäçe USB interfeýsine giňeldip biler. .Gowy HUB st-ni nädip ölçemeli ...
  Koprak oka
 • USB hub

  USB konsentratory

  “USB” merkezi, “Universal Serial Bus” (USB) portuny birnäçe adama giňeldýän enjamdyr, şonuň üçin enjamlary elektrik zolagyna meňzeş host ulgamyna birikdirmek üçin has köp port bar.USB konsentratorynyň üsti bilen birikdirilen ähli enjamlar şol elýeterliligi giňeldýär ...
  Koprak oka
 • USB- C

  USB- C.

  USB-C birikdirijiniň USB-C görnüşleri Sanly ses / wideo / maglumat birleşdirijisi / güýç Umumy spesifikasiýalar 24 USB- C wilka (gapdal görnüş) USB- C (resmi taýdan USB Type- C diýlip atlandyrylýar) 24 pin. ..
  Koprak oka
 • Universal Docking Stations

  Univershliumumy dokma stansiýalary

  Univershliumumy dokma stansiýalary kompýuteriň USB portuny dokma stansiýasynyň birleşdirijisine öwürýär.Kompýuteriňize ýekeje USB kabeli, köp sanly çykyş netijelerini, ses, Ethernet we beýleki USB periferiýalaryny goldamak üçin göçme enjamyňyzy doklaýar.Univershliumumy dokma stansiýalary hem maňa ...
  Koprak oka
 • Is Micro usb about to be eliminated?

  Micro usb ýok ediljekmi?

  Häzirki wagtda Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO / VIVO, Meizu, OnePlus we beýleki ýokary derejeli modelleriň hemmesi diýen ýaly tipik birleşdiriji interfeýsleri ulanýarlar.Öýjükli esasy interfeýsiň öňki nesli mikrobly hereketlendiriji plugin tagtasy, immersr oturgyjy kem-kemden ýok edilýär ...
  Koprak oka
 • HUB solution provider, extension dock manufacturer, USB- C HUB customized solution

  HUB çözgüdi üpjün ediji, giňeltme dok öndürijisi, USB- C HUB özleşdirilen çözgüt

  HUB çözgüdi üpjün ediji giňeltme dok öndürijileri.“Wellink Industrial Tech” (Şençzhenen) Co.Zawod ...
  Koprak oka
 • How should PCB special components be laid out?

  PCB ýörite komponentlerini nädip goýmaly?

  PCB ýörite komponentleri ýokary ýygylykly komponentleriň möhüm böleklerine, zynjyrdaky esasy komponentlere, aňsat päsgel berýän komponentlere, ýokary woltly komponentlere, uly ýylylyk öndürýän komponentlere we garşy jynsyň böleklerine degişlidir.Locationerleşýän ýeri ...
  Koprak oka
 • Docking station

  Gämi duralgasy

  Docking stansiýasy Hasaplamada, duralga stansiýasy ýa-da port köpeldiji (konsentrator) ýa-da dok, noutbuk kompýuterini umumy periferiýa enjamlaryna “dakmagyň” aňsatlaşdyrylan usulyny üpjün edýär.Sebäbi köp sanly dokalýan enjamlar - ykjam telefonlardan simsiz syçanlara çenli ...
  Koprak oka
 • Commonly used chips

  Köplenç ulanylýan çipler

  HUB çipi (USB 3.1) ♦ VL813 4 HUB-da USB3.0 interfeýsi bilen 4-e çenli U3 porty ulanylyp bilner, USB3.1 GEN1 tizligi bolsa 5 Gb / sek.♦ VL817 USB USB3.0 interfeýsi bilen HUB-a ulanylýar, 4 U3 interfeýsi ulanyp bolýar we USB3.1 GEN1 tizligi 5Gbps.♦ VL820 / 822 ...
  Koprak oka