page_banner

Kompaniýanyň tertibi

BIZ KIM

Certificate_03

2011-nji ýylda döredilen Wellink Industrial Tech (Şençzhenen) Ltd., Gonkong Wellink halkara tarapyndan doly maýa goýuldy we Dongguanda zawody bar.

Daşarky söwdanyň doly dizaýnyny we önümçiligini, önümçiligini, importyny we eksportyny birleşdirýär.Taýpeýiň Zhonghe etrabynda ýerleşýän R&D toparymyzda 10-dan gowrak enjam / programma üpjünçiligini döretmek inersenerleri bar.Esasy önümler, TYPE-C seriýalary, DP seriýalary, HDMI / VGA / DVI Splitter we SWITCH ses we wideo seriýalary, kabel giňeldiji seriýaly TWS nauşnik seriýasy we ş.m. bolan iň köp satylýan önümlerdir. doly tehniki goldaw, ýokary hilli önümler we iň çalt we oýlanyşykly hyzmatlar we müşderileri bazarda has bäsdeşlik edýär.Önümçiligi dolandyrmagyň doly ulgamy bar, ISO9001 hil ulgamyndan geçdik, ROHS daşky gurşawy goramak, CE, FCC, milli 3C kepilnamasy, önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ we beýleki ýurtlara eksport edilýär."Adamlara gönükdirilen, ahlak taýdan ilki bilen hoşniýetli bäsdeşlik, durnukly dolandyryş" we "berk dolandyryş, doly gatnaşmak, üznüksiz gowulaşdyrmak, müşderini kanagatlandyrmak" ýaly iş pelsepesine eýerýän kompaniýa.

Birnäçe ýyllap çalt we durnukly ösüş gazanan, ajaýyp hil, çalt eltip bermek we gowy hyzmat etmek bilen işewürlik ajaýyp tizlikde ösmegini dowam etdirýär.

BIZIAM TEAM

Certificate_03

DIP ussahanasy

SMT ussahanasy

Önümçilik ussahanasy

SMT awtomatiki plastinka iýmitlendiriji

SMT- QA

In engineeringenerçilik bölümi

IQC Gelýän barlag

DIP ussahanasynyň gurnama setiriniň synag ýagdaýy