page_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň insdruksiýasy

2011-nji ýylda döredilen Wellink Industrial Tech (Şençzhenen) Co.Kong Wellink halkara, şeýle hem Dongguanda zawody bar.

Doly dizaýny birleşdirýärwe daşarky söwdany ösdürmek, öndürmek, import etmek we eksport etmek.Zhonghe-de ýerleşýärTaýpeý etraby, gözleg we barlag toparymyz 10-dan gowrak enjam / programma üpjünçiligine eýeinersenerler.Esasy önümler, TYPE-C seriýasy, DP bolan iň köp satylýan önümlerdirseriýalar, HDMI / VGA / DVI Splitter we SWITCH ses we wideo seriýalary, TWS kabel giňeldiji seriýasyMüşderilere doly tehniki goldaw bermäge mümkinçilik berýän nauşnik seriýasy we ş.m.ýokary hilli önümler we iň çalt we oýlanyşykly hyzmatlar we müşderileri has köp edýärbazarda bäsdeşlik edýär.Bizde doly önümçilik dolandyryş ulgamy barISO9001 hil ulgamy, ROHS daşky gurşawy goramak, CE, FCC, milli 3C şahadatnamasy ,.önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Işewürlik pelsepesine ygrarly kompaniýa "adamlara gönükdirilen, ilki bilen ahlakly, hoşniýetli bäsdeşlik,durnukly dolandyryş "we hil syýasaty" berk dolandyryş, doly gatnaşmak,üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak ".

Iş çalt we durnukly gazanylan ajaýyp tizlikde ösmegini dowam etdirýärbirnäçe ýyllap ösüş, üstesine-de, ýokary hilli ýokary abraý gazandy,gyssagly eltip bermek we gowy hyzmat.

Şahadatnama

ISO

ISO9001

CMA Barlag RTeport

CE

FCC

ISO1
ISO90011
CMA Inspection report
CE1
FCC1

ROHS

Daşky görnüşiň patent şahadatnamasy

RoHS1
Patent certificate of appearance

Wellink, SMT / DIP / gurnama / synag / gaplamak we beýleki ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin ýokary hilli dolandyryş usullary we önümçilik tejribesi bilen SMT awtomatiki gurnama enjamlaryny we awtomatiki AOI synag enjamlaryny ulanýar;SMT ussahanasynda 2 sany YAMAHA YS24R ýokary tizlikli SMT enjamy, 2 sany Panasonic CN88S + ýokary tizlikli SMT enjamy, 2 sany Panasonic köp funksiýaly SMT enjamy, 2 sany lehimli lehimleme toplumy, 1 sany tolkun lehimlenmesi, 2 toplum bar AOI synag enjamy, DIP ussahanasynyň 1 toplumynda 1 sany awtomatiki plugin we 2 sany lehimleme setiri bar.2 synag gurnama setiri;Optimallaşdyrylan çeşme garyndysy, dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Zawod enjamlary

Önümçilik ussahanasy

Daşary ýurtdan getirilýän awtomatiki enjamlar, tozansyz ussahana.Halkara patent tehnologiýasynyň şahsylaşdyrylmagyny kanagatlandyrmak üçin özleşdirmek üçin 15% tygşytlamak.

Assembly line test bit
IQC incoming inspection

Ussahananyň enjamlary

DIP Workshop dock Finished assembly line

DIP ussahanasynyň duralgasy Gurlan setir

The engineering department

In engineeringenerçilik bölümi

YAMAHA automation High speed production line

YAMAHA awtomatlaşdyryşy speedokary tizlikli önümçilik liniýasy

YAMAHA High speed laminator

YAMAHA speedokary tizlikli laminator

SMT Automated production line

SMT Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy

SMT Universal SMT machine

SMT uniwersal SMT enjamy

 SMT Automatic solder paste printing press SMT automated production line

SMT Awtomatiki lehim pastasy çap ediji

SMT automated production line

Wellink enjamlary

Ussahananyň enjamlary

AOI Test

AOI optiki detektor

SMT automated production line

SMT önümçilik liniýasy

Carbon dioxide laser11

Kömürturşy gazy lazer simli zolak

Carbon dioxide laser4

Takyk dessine kebşirleýiş enjamy

Carbon dioxide laser3

Pes basyşly galyplaýjy maşyn

Carbon dioxide laser2

Lazer kebşirleýji maşyn

Carbon dioxide laser12

Iki gezek sim kesýän maşyn

Carbon dioxide laser13

Ultrases

Ussahananyň enjamlary

SMT Automated production line

DIP ussahanasy

SMT automated production line

SMT ussahanasy

workshop111

Önümçilik ussahanasy

SMT automatic board feeder

SMT awtomatiki plastinka iýmitlendiriji

SMT QA2

SMT- QA

Engineering inspection

In engineeringenerçilik bölümi

IQC incoming inspection

IQC Gelýän barlag

Assembly line test bit

DIP ussahanasynyň gurnama setiriniň synag ýagdaýy

Hususy hyzmat

Köp funksiýaly HUB islege görä düzüldi

ICO

Halkara birinji hatar çipleri Esasy ulgamlary goldaýar.

ICO1

Awtomatiki gorag,Tok we naprýa .eniýe ýüküniň öňüni alyň.

HR4QPCW

Ösüş we önümçilikýokary derejeli /Görnüşi - C dokstansiýa.Bir gezeklik çözgüt

prodcut

Halkara birinji derejeli çip çözgüdi

Super ulgamlaýyklyk

ico13

Dok öwrüjisiniň gözleginde we ösüşinde 20 ýyllyk tejribe.

ico12

Awtomatiki gorag enjamy bilen tokyň öňüni alyňwe naprýa .eniýeniň aşa köp bolmagy.

ico11

Halkara birinji hatar çip programmasyny kabul ediňköp funksiýaly çykyşy goldaň.

ico14

Güýçli ulgam utgaşyklygy ulanylýar:2020 MacOS, Win7, Win8, Win10.

YAMAHA automation High speed production line

Halkara birinji derejeli çip çözgüdi

Elektron söwda markasy, serhetara elektron söwda,Söwda alyjylary ilkinji çoice

ico (2)

Zawod 5000-den gowrak meýdany tutýarinedördül metr we 100 işgäri bar.

ico12

Halkara import edilýän önümçilik we synag
enjamlar SONY, YAMAHA
Panasonic Samsung, Apple we ş.m.

ico (1)

Üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygy, çalt önümçilik wagty
dolandyryp bolýar.

8 berk hil gözegçilik ulgamy

Doly awtomatiki işlemegi, SMT awtomatiki gurnama enjamlaryny kabul ediňwe awtomatiki AOI kesgitleýiş enjamlary.

ico (7)1

Üpjün edijiniň gelýän barlagy
- Material hilini barlamak -

ico (6)1

-SMT ýerleşdirmek -
AOI optiki synag

ico (5)1

- DIP kesgitlemek -
PCBA funksiýa synagy

ico (4)1

- Tamamlanan gurnama -
Funksional gözden geçirmek
taýýar önümler

ico (8)1

Iberiş barlagy
- OQC synagy -

ico (9)1

- Taýýar önüm
ammar -
Material sany
dolandyryş + saklamak
dolandyryş

ico (10)1
ico (10)

- ippingük daşamak
dolandyryş -
Önümiň nusgasy
+ PMC

ico (3)1

Gaplamak gutardy
önümleri
- Wizual gözden geçirmek-