page_banner

Surface Pro 4 üçin 1 USB3.0 + mini DP-den HDMI + USB3.0 + SD / TF Docking stansiýasynda 6

  Model: OS-769-4

  1 * HDMI (4k @ 30Hz)

  3 * USB3.0 A / F (5 Gb / sek)

  1 * SD / TF (2.0).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

USB3.0 + mini DP Erkek

Çykyş

HDMI aýal (4k @ 30Hz)

Çykyş 2

3 * USB3.0A / F (5 Gb / sek)

Çykyş 3

1 * SD (2.0)

Çykyş 4

1 * TF (2.0)

Material

ABS

Haryt maglumatlary

Faýllary sekuntda geçiriň

USB-C maglumat porty we goşa USB-A portlary arkaly 5 Gbit / sek tizlik bilen filmleri, suratlary we aýdym-sazlary geçiriň.

 • “Surface Pro” 6-njy / 5-nji / 4-nji dokma stansiýasy: 3 USB 3.0 porty + 1 mini DP porty + 1 4K HDMI porty + 1 SD (SDHC / SDXC) we 1 Micro SD (TF) kart okaýjy ýeri bar.U-disk, syçanjyk, klawiatura, TF / SDHC kartoçka, 4k monitor we HDTV bilen Surface Pro6 / 5/4-i giňeldiň, hemmesini HDMI bilen bir Microsoft Surface merkezi adapterinde proýekt ediň.
 • “Surface Pro Hub Mini DP” -den 4K HDMI adapteri: 4K / 2K @ 30Hz çykýan HDMI çözgüdi, size aýna ekrany üpjün edýän monitor, proýektor ýa-da LCD üçin noutbuk üstündäki ýokary kesgitlemäni birikdiriň.
 • Iki ýokary tizlikli USB 3.0: 5Gbit / sek çenli ýokary tizlikli maglumat geçirişi, USB 2.0 (480 Mbit / s) kart okaýjysyndan takmynan 10 esse çalt, 2.0 / 1.1 bilen gabat gelýär.
 • Çydamly we ýeňil agram we göçme: Alýumin garyndysy bilen dizaýn, içerki bölegini gowy goraň.UIltra inçe ykjam ululygy we ýeňil agramy, ony jübiňize, noutbuk korpusyna aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.
 • Howpsuzlygy goramak we berk utgaşyklyk: Artykmaç woltly gorag enjamlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär.128 Gb çenli SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, TF, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Mini SD, UHS- I kartoçkalary bilen utgaşykly.Windows 2000 / ME / XP / Vista / 7/8/10 / MAC OS 10.X ulgamy.
6 in 1 USB3.0+mini DP to HDMI,USB3.0,SD,TF docking station (1)
6 in 1 USB3.0+mini DP to HDMI,USB3.0,SD,TF docking station (3)
6 in 1 USB3.0+mini DP to HDMI,USB3.0,SD,TF docking station (2)

Sorag-jogap

Sorag:bu ýerüsti pro 3 bilen işlärmi?
Jogap:Bagyşlaň.“Surface pro3” pro4 pro5 pro6 bilen tapawutlanýar, “pro3 pro3” bilen işlemeýär.

Sorag:Surface Pro6 bilen işlärmi?
Jogap:Pro4 Pro5 we Pro6 gabat gelýär, şonuň üçin hawa diýerdim.

Sorag: resminama dakylanda şol bir wagtyň özünde Surface-den zarýad alyp bilersiňizmi?
Jogap:Hawa!Kuwwat birikdirijisi bu baglanyşyklaryň aşagyndadyr.

Sorag:“Surface pro 3” -e gabat gelýän ýaly, ýöne diňe 4/5/6 diýilýär.3-e gabat gelmeýän başga bir zadyň bardygyny tassyklaň?Başga bir sku?
Jogap:USB we mini DP portunyň arasyndaky aralyk Pro3, 4/5/6 bilen tapawutlanýar. Dükanymyzda diňe bir önüm T-Surkit-A pro3 bilen gabat gelip biler, ýöne HDMI porty bolmazdan.HDMI porty gerek bolsa, önümimiziň biri häzir ýok.

Sorag:“Surface Laptop 1” üçin bu işleýärmi?
Jogap:Surfaceerüsti noutbuk 1 üçin işlemeýär.

Sorag:Hdmi çözgüdi nähili çykýar?uhd ýa-da fhd?
Jogap:UHD 4K / 2K @ 30Hz çykyş.

Sorag:Simsiz syçanjygy usb portundan biri bilen nädip birikdirmeli?
Jogap:Gowy birikdirilen.Mende-de şuňa meňzeýär, gowy birikdiriň.

Sorag:Surfaceerüsti noutbuk 2 üçin işleýärmi?
Jogap:No.ok. Surfaceerüsti noutbuk 2 bilen gabat gelmeýän pro pro 4 pro5 pro6 üçin işleýär.

Synlar

A:Ine, bu önüme bolan täsirim:

Taraz:
-Bahasy gaty ýerliklidir
-Bu meniň “Surface Pro” -a gaty gowy birikýär
- SD kartoçkany we goşmaça USB portlaryny goşmak bilen ajaýyp aýratynlyklary bar
- Gowy daşarky monitor integrasiýasy

Garamaýan taraplary:
-Men hiç hili mesele görmedim, kompýutere birikdirilende bu birikdirijini döwmek we döwmek üçin gaty köp güýç gerek bolmaz.Zyýan berseňiz, USB ýa-da Mini-Display Port birleşdirijisi erbet bolup biler.

Gysgaça mazmun:
Bu ajaýyp önüm.Kompýutere birikdirilende, birikdirijä zeper ýetirmezlik üçin seresap boluň diýýärin.

BBu kartoçkany satyn almagymyň esasy sebäbi uzyn kabel üçin.Beýleki kart okaýanlaryň hemmesi noutbuklar üçin niýetlenendir, şonuň üçin simleri noutbukyň gapdalynda oturmak üçin gysga.Has uzyn kabel, ony iş stolumyň arka tarapyna dakmaga we şol ýerde goýmaga mümkinçilik berýär.Kompýuterimiň öň tarapyndan çişip, zaýalanyp bilýän ýerinden sarsanok.Biraz iş bitirmek isleýänim üçin iş stoly kompýuter ulanýaryn.Maňa noutbuga girenim ýaly kiçi wersiýa däl-de, hakyky wideo karta gerek.


 • Öňki:
 • Indiki: