page_banner

1 görnüşdäki 6 görnüşdäki HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD / TF kart ýeri (şol bir wagtda okap bolýar)

    Model: OS- KZ006B

    PD100w elektrik toguny ulanman zarýad alýar.5Gbps ýokary tizlikli maglumat geçirişi;Dürli displeý enjamlaryna 4K ýokary kesgitli baglanyşyk;alýuminiý garyndy gabygy, aşaga çydamly;SD / TF kartoçkany şol bir wagtda okap bolýar;OTG funksiýasyny giňeltmek, jübi telefonlarynyň täze mümkinçiligini giňeltmek;oýun oýnamak üçin daşarky syçan, klawiatura, tor kartasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

Type-C / F , Type-C PD 100w Enter

Çykyş

HDMI 4K@30Hz, USB 3.0 * 2, Type-C PD 100w Enter, SD / TF kart ýeri (şol bir wagtyň özünde okap bolýar)

Önümiň ululygy

65 * 45 * 14,9mm

Önümiň agramy

100g

Material

Alýumin garyndysy

Interfeýs

4K / HDMI, USB 3.0 * 2, Type-C PD 100w Enter, SD / TF kart ýeri

Reňk

kümüş, gyzyl, kosmos çal, goýy gök, gül altyn

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

• Iň soňky “Apple” we “PC” noutbuklaryndan ýok edilen multimediýa we Ethernet portlaryny üpjün edýär.

• USB-C portuny HDMI portuna, 2 USB- A 3.0 BC1.2 portuna, Ethernet portuna, SD kart okaýjysyna we USB- C PD portuna giňeldýär.

• 100W-a çenli zarýad bermek (duralganyň işlemegi üçin minus 12W) portuň giňelmegi bilen kuwwatyň arasynda saýlamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar.

• Inçe we ykjam dizaýn iş stansiýalarynyň arasynda aňsat hereket edýär we iş stolunyň bulaşyklygyny azaldýar.

• Kompýuter bilen periferiýa enjamlarynyň arasynda çalt maglumat geçirmek üçin 5 Gbit / s giňlik.

• Pes gijikdirilen we ygtybarly internet birikmesi üçin simli Gigabit Ethernet birikmesi.  

• Portlar: 4K HDMI 1.4, 1x USB-C PD 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x Ethernet, SD 2.0 kart okaýjy.

Noutbukyňyzy USB- C 6-in-1 Multiport Adapterimiz bilen birnäçe enjama aňsatlyk bilen birikdiriň.Bu çözgüt, kompýuteriňiziň USB-C portuny HDMI portuna, 2 USB- A 3.0 portuna, Gigabit Ethernet portuna, SD kart okaýjysyna we USB- C PD portuna giňeldýär, bu bolsa soňky portlarda täze noutbuklary ýok etdi. ýyllar.

Mundan başga-da, portuň giňelmegi bilen kuwwatyň arasynda saýlamagyň zerurlygyny aradan aýyryp, 100W çenli zarýad bermegi goldaýar.USB-C 6-in-1 Multiport Adapterimiziň inçe, ykjam we syýahat taýyn dizaýny, köp iş stansiýasy bolanlar ýa-da stoluny bölmek isleýänler üçin amatlydyr.

Noutbuk bilen periferiýa enjamlarynyň arasynda çalt maglumat geçirmek üçin 4K çözgütleri we 5 Gbit / s çenli geçiriş giňligini goldaýar.

6 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,Type-C PD 100w,SD,TF  (1)
6 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,Type-C PD 100w,SD,TF  (2)
6 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,Type-C PD 100w,SD,TF  (3)

Arza

MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016).

“MacBook Air” (2020/2019/2018).

Pixelbook (2017).

Sorag-jogap

Sorag:Ubs c pd ýerini başga bir funksiýa üçin zarýad bermek üçin ulanyp bilerinmi?usb c arkaly nauşnik dakýan ýalymy?
Jogap:Salam, Ethan.Belkin AVC008-daky USB-C PD porty diňe 5A (100W) 5V / 9V / 15V / 20V geçelgesini güýçlendirýär.

Sorag:Warmylymy?Bir gezekde birnäçe sagat ulanýaryn.
Jogap:Awtobus bilen işleýän bolsa gerek.

Sorag: I.16in makbook intel çipi bar.noutbukymy ýapyp, iki monitorda görkezip bilerinmi?noutbugy açyk goýsam, noutbukda görkezip bilerinmi we e.
Jogap:Salam!Bu Belkin USB-C merkezi goşa monitory goldamaýar ,Beýleki soragyňyz barada bolsa, bu barada has gowy düşünmek isleýäris.Sosial media platformalarymyzyň haýsydyr biriniň üsti bilen has giňişleýin maglumat paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris we salgylanmak üçin bize bu ýazga baglanyşyk iberiň.

Sorag:Usb-c pd porty diňe zarýad bermek üçin ulanylýarmy ýa-da usb-c periferiýasyny bu porta birikdirip bilerinmi?
Jogap:Salam, Dawut.Belkin AVC008, noutbukyňyzy birnäçe enjama aňsatlyk bilen birikdirmäge mümkinçilik berýär.Şeýlelik bilen, USB-A 3.0 BC1.2 portlary bilen gaty diskler, telefonlar we planşetler ýaly ýokary güýçli sarp ediş enjamlaryny güýçlendirip we zarýad berip bilersiňiz.

Sorag:Bu, samsung galaktikasy s9 + arkaly samsung dex-iň doly mümkinçiliklerinden peýdalanarmy?
Jogap:Salam!Belkin CONNECT USB- C 6- in- 1 Multiport adapteri, Samsung DeX bilen gabat geljekdigi synagdan geçirilmedi.Bu dok, USB-C birikmesini goldaýan noutbuklar bilen işlemek üçin niýetlenendir.

Sorag:Bu täze 2021 imac 24 dýuým m1 çip bilen işleýärmi?
Jogap:Salam Berni C. Belkin AVC008 Multiport Adapteri käbir M1 Apple kompýuterleri bilen utgaşykly bolsa-da, iMac 24 dýuým bilen M1 çipi bilen işlemek synagdan geçirilmedi.

Sorag:Usb 3.0 portlary usb 2.0 bilen gabat gelýärmi?
Jogap:USB 3.0 köplenç USB 2.0 bilen yza gabat gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki: