page_banner

5 görnüşdäki 1 görnüşi-HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w

  Model: OS-KZ005B

  PD100w elektrik toguny ulanman zarýad alýar.5Gbps ýokary tizlikli maglumat geçirişi;Dürli displeý enjamlaryna 4K ýokary kesgitli baglanyşyk;alýuminiý garyndy gabygy, aşaga çydamly;OTG funksiýasyny giňeltmek, jübi telefonlarynyň täze mümkinçiligini giňeltmek;oýun oýnamak üçin daşarky syçan, klawiatura, tor kartasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

Görnüşi-C / Aýal, Type-C PD100w

Çykyş

USB3.0 * 3, HDMI 4K@30Hz

Önümiň ululygy

65 * 45 * 11mm

Önümiň agramy

100g

Material

Alýumin garyndysy

Interfeýs

4K / HDMI, USB 3.0 * 3, Type-C / F, Type-C PD100w giriň

Reňk

kümüş, gyzyl, kosmos çal, garamtyl, gül altyn

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

 • 5-in-1 USB-C merkezi we köpçülikleýin giňeltmek: 1 * 30HZ HDMI wideo çykyş porty bolan bu köpugurly görnüşli c adapteri, 3D effekti bilen sekuntda mediýa geçirýär, has ýokary maglumat geçirmek üçin 3 * USB 3.0 porty.“USB C” merkezi, “Macbook” -yň ekranyny giňeltmek üçin telekomunikasiýa üçin iň gowy saýlawdyr.
 • Ultra pes temperatura gözegçilik we garaşsyz çip: Çydamly alýumin garyndy materialyndan we iň gowy ýylylygy bölüp çykarmak funksiýasy bilen gurlan ösen akylly çipden ýasalan;Bu USB C duralgasynyň iň ýokary temperaturasy bary-ýogy 118,4doly ýük astynda;Bir çip garaşsyz bir porty dolandyrýar, ähli portlaryň gijikdirilmezden we päsgelçiliksiz işlemegini goldaýar we howpsuzlyk üçin aşa tok, aşa naprýa .eniýe, gysga utgaşma we ýokary temperaturadan gaça durýar.
 • “Thunderbolt 3” -den HDMI Dongle: Öňdebaryjy 30Hz HDMI tehnologiýasy, 3840 x 2160 wideony HDTV, monitor ýa-da proýektor bilen göni ýaýlymda 30HZ HDMI wideo porty arkaly ekrany aýna ýa-da giňeltmek.30HZ portundan has oňat tekiz, reňk, ses we jikme-jikliklerden lezzet alyp bilersiňiz.4K * 2K @ 60HZ ölçegden pes goldaw beriň.
 • Güýçli maglumatlary geçirmek: Üç sany USB 3.0 interfeýsi ösen çipler bilen özbaşdak dolandyrylýar, bu görnüşli “splitter” durnuksyz we çalt maglumat geçirmek üçin bir wagtyň özünde üç sany gaty diski goýup biler.“USB deive”, fleş disk, “wi-fi” adapteri, syçanjyk, klawiatura we beýleki pes tizlikli enjamlar ýaly USB 3.0 2.0 bilen utgaşykly 5Gbit / s tizlige çenli.
 • Göçme we kepillik: Noutbuk ýeňiňize, sumkaňyza ýa-da jübiňize salmak aňsat bolan jübiň ululygy bilen diňe 2.33oz dakyň we oýnaň.Kompaniýamyz, şertsiz 30 günlük yzyna gaýtaryş kepilligi we 18 aýlyk kepillik we ömürlik önüm goldawy we dostlukly müşderi hyzmaty bilen üpjün edýär.Soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt arkaýyn habarlaşmakdan çekinmäň.
7 in 1 USB type-c HDMI, RJ45,PD,SD,TF docking station (4)
7 in 1 USB type-c HDMI, RJ45,PD,SD,TF docking station (2)

Sorag-jogap

Sorag:

Porthli port işleýän wagty konsentratoryň temperaturasy nähili?Yssymy?

Jogap: 100 töweregi4 sagat işden soň azajyk yssy, ýöne kabul edip bolýar

Sorag:

samsung s8 zarýad bermek üçin usb3.0 portuny ulanyp bilerinmi?

Jogap: hawa, ýöne zarýad beriş tizligi pes.

Sorag:

3 usb 3s we hdmi talap edýän okulus ýarylmagy üçin zolak giňligi gowymy?

Jogap: Bagyşlaň, okulus ýarylmagy üçin konsentrator ulanylmaýar.

Sorag:

Web sahypasynyň düşündirişiniň tersine, bir synçy bu merkeziň 4k 60hz-y goldamaýandygyny ýazdy.başga biri tassyklap bilermi?

Jogap: baglydyr.Kompýuter aýratynlyklaryňyzy barlamaly.Makam 60Hz görkezdi, ýöne dell noutbukym 30Hz görkezdi, şonuň üçin kompýuter usbc 60Hz ekrany goldamaly.
2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda mdai tarapyndan

Sorag:

Adate geçirmek ýa-da diňe zarýad bermek üçin pd portuny ulanyp bilerinmi?

Jogap: pd porty diňe zarýad bermek üçin ulanylýar

Sorag:

Iki sany gaty diski dakdyňyzmy?çaltmy?

Jogap: Çalt

Sorag:

Bu merkez telefon bilen işleýärmi?

Jogap: Hawa, telefonyňyz “c” porty bolsa

Sorag:

Bu daşarky elektrik üpjünçiligi bolmazdan işleýärmi?

Jogap: Hawa, daşarky elektrik üpjünçiligine mätäç däl.

Sorag:

Suratlary import etmek üçin samsung s9 bilen işlärmi?

Jogap: Hawa, 4K-dan aşakdaky çözgüt goldaýar

Sorag:

ýyldyrym 2 porty bilen ulanyp bolarmy?

Jogap: ýok, Port başga


 • Öňki:
 • Indiki: