page_banner

1 görnüşli c merkezi usb c3.0 konsentrator usb-c merkezi

  Model: C- S002

  3 * USB3.0 A / F (5Gbit tizligi)

  1 * Type-C aýal (PD3.0 100W, W / maglumatlar 5Gbps üçin)

  1 * HDMI aýal (4k @ 30Hz)

  Size zerur ähli portlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Kuwwat gowşurylyşy gabat gelýär

60W-a çenli (işlemek üçin minus 15W) geçiş zarýadyny goldaýar, şonuň üçin 15 ”MacBook Pro-ny doly tizlikde güýçlendirip bilersiňiz - bularyň hemmesi merkeziň beýleki funksiýalaryna girip bilersiňiz.(Zarýad beriji goşulmaýar)

Faýllary sekuntda geçiriň

USB-C maglumat porty we goşa USB-A portlary arkaly 5 Gbit / sek tizlik bilen filmleri, suratlary we aýdym-sazlary geçiriň.

Giriş USB 3.1 görnüşi- C Erkek
Çykyş 2 * USB3.0 A / F (5 Gb / sek tizlik)
Çykyş 2 1 * Type- C Zenan (PD3.0 100W, W / maglumatlar 5Gbps üçin)
Çykyş 3 1 * RJ45 (100 / 1000Mbit / sek)
Material Allhli alýumin garyndysy

3 sany USB-A maglumat porty, 1 USB-C güýji gowşuryş zarýad porty, 1 USB-C maglumat porty, 1 RJ45 porty alyň - bularyň hemmesi bir merkezde

Kristal-arassa ekran

Programmalaryň ýa-da resminamalaryň arasynda yzly-yzyna geçmek üçin wagt ýitirmäň.Has aňsat we öndürijilikli tejribe üçin 4K HDMI porty arkaly daşarky monitora birikdiriň.

Sorag-jogap

Sorag:

2-3 sagat filmden ýa-da oýundan soň gaty gyzýarmy?

Jogap:

HDMI ulananymdan bary-ýogy 15-20 minut geçensoň, mina gyzýar.şondan soň wideo 2-3 sekuntlap ​​öçüp başlaýar we wideo üçin ulanyp bolmaýar.Şol sebäpli wideo önümi üçin bu önümi maslahat beremok.USB konsentratorynyň bölegi ýyly bolanda-da gowy işleýär.

Sorag:

Diňe zarýad bermek üçin bu ýerde usb-c porty barmy ýa-da macbook pro-da oňa birikdirilen enjamy ulanyp bilerinmi?

Jogap:

Hawa, merkezde maglumatlary geçirmäge ukyply usb-c porty bar. Kömek ediň diýip umyt ediň

Sorag:

Bolýar, men bulaşdym, usb c portuny goşmak bilen ähli usb portlary ulanylýan bolsa, her portuň iň ýokary amper güýji näme?

Jogap:

Önümiň beýanyndan: "Integrirlenen zarýad bilen dakyň we oýnaň: Daşarky sürüjiler ýa-da güýç talap edilmeýär; sim klawiaturasy, USB fleş disk, 2,5 mm daşarky disk we ş.m. ýaly göçme enjamlar bilen ulanylýar · Toplumlaýyn zarýad: Type-c zarýad porty “USB Power Delivery Laptop” -a 100W güýji berip biler we USB disklerine birikdirilen gaty diski, DVD draýwerini we garnituralaryny goşmaça güýç bilen üpjün edip biler. "

Sorag:

Bu meniň dell kompýuterimde we ýanýan otumda işlärmi?

Jogap:

Hawa, ur enjamlarynda USB-c porty bar bolsa gerek.Dell xps 15 we galaktika belligim 8 bilen ajaýyp işleýär

Programma çipini girizmek

VL813HUB-da USB3.0 interfeýsi bilen 4-e çenli U3 porty ulanylyp bilner, USB3.1 GEN1 tizligi 5Gbps

Arza

MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016)

5 in 1 type c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub (1)
5 in 1 type c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub (2)
5 in 1 type c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub (3)
5 in 1 type c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub (4)

 • Öňki:
 • Indiki: