page_banner

5 görnüşde 1 görnüşi- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w

  Model: OS-KZ005B

  PD100w elektrik toguny ulanman zarýad alýar.5Gbps ýokary tizlikli maglumat geçirişi;Dürli displeý enjamlaryna 4K ýokary kesgitli baglanyşyk;alýuminiý garyndy gabygy, aşaga çydamly;OTG funksiýasyny giňeltmek, jübi telefonlarynyň täze mümkinçiligini giňeltmek;oýun oýnamak üçin daşarky syçan, klawiatura, tor kartasy.

  Ölçegi: 65 * 45 * 11 sm
  Material: Alýumin garyndysy
  Agramy: 100g
  Interfeýs: 4K / HDMI, USB 3.0 * 3, Type-C / F PD 65w çykyş, Type-C PD65w enter
  Reňki: kümüş, gyzyl, kosmos çal, garamtyl, gül altyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş Görnüşi-C / Aýal, Type-C PD100w
Çykyş USB3.0 * 3, HDMI 4K@30Hz
Önümiň ululygy 65 * 45 * 11mm
Önümiň agramy 100g
Material Alýumin garyndysy
Interfeýs 4K / HDMI, USB 3.0 * 3, Type-C / F, Type-C PD100w giriň
Reňk kümüş, gyzyl, kosmos çal, garamtyl, gül altyn
Kepillik 1 ýyl
Gaplamak gutusy nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

• 5-in-1 USB-C konsentratory we köpçülikleýin ulalmagy: 1 * 30HZ HDMI wideo çykyş porty bolan bu köpugurly görnüşli adapter, 3D effekti bilen sekuntda mediýa geçirýär, 1 * 100W USB- C güýç güýji, 3 * USB 3.0 ýokary maglumatlary geçirmek üçin portlar.“USB C” merkezi, “Macbook” -yň ekranyny giňeltmek üçin telekomunikasiýa üçin iň gowy saýlawdyr.

• Ultra pes temperatura gözegçiligi we garaşsyz çip: Çydamly alýuminiý garyndy materialyndan we iň oňat ýylylygy bölüp çykarmak funksiýasy bilen gurlan ösen akylly çipden ýasalan;Bu USB C duralga stansiýasynyň iň ýokary temperaturasy doly ýükleýiş wagtynda bary-ýogy 118,4 is;Bir çip garaşsyz bir porty dolandyrýar, ähli portlaryň gijikdirilmezden we päsgelçiliksiz işlemegini goldaýar we howpsuzlyk üçin aşa tok, aşa naprýa .eniýe, gysga utgaşma we ýokary temperaturadan gaça durýar.

• “Thunderbolt 3” -den “HDMI Dongle”: 30Hz HDMI tehnologiýasy, 3840 x 2160 wideo gönüden-göni HDTV, monitor ýa-da proýektor üçin 30HZ HDMI wideo porty arkaly ekrany aýna ýa-da giňeltmek.30HZ portundan has oňat tekiz, reňk, ses we jikme-jikliklerden lezzet alyp bilersiňiz.4K * 2K @ 60HZ ölçegden pes goldaw beriň.

• Güýçli maglumat geçirişi: Üç USB 3.0 interfeýsi ösen çipler bilen özbaşdak dolandyrylýar, bu görnüşli “splitter” durnuksyz we çalt maglumat geçirmek üçin bir wagtyň özünde üç sany gaty diski goýup biler.“USB deive”, “fleş disk”, “wi-fi” adapteri, syçanjyk, klawiatura we beýleki pes tizlikli enjamlar ýaly USB 3.0 2.0 bilen utgaşykly 5Gbit / sek tizlik.

• Göçme we kepillik: Diňe 2.33oz, noutbuk ýeňiňize, sumkaňyza ýa-da jübiňize salmak aňsat jübü ululygy bilen dykyz we oýnaň.Kompaniýamyz, şertsiz 30 günlük yzyna gaýtaryş kepilligi we 18 aýlyk kepillik we ömürlik önüm goldawy we dostlukly müşderi hyzmaty bilen üpjün edýär.Soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt arkaýyn habarlaşmakdan çekinmäň.

5 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w (7)
5 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w (6)
5 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w (8)

Sorag-jogap

Sorag:Porthli port işleýän wagty konsentratoryň temperaturasy nähili?Yssymy?
Jogap:4 sagat işden soň takmynan 100 ℉, biraz yssy, ýöne kabul edip bolýar.

Sorag:samsung s8 zarýad bermek üçin usb3.0 portuny ulanyp bilerinmi?
Jogap:hawa, ýöne zarýad beriş tizligi pes.

Sorag:3 usb 3s we hdmi talap edýän okulus ýarylmagy üçin zolak giňligi gowymy?
Jogap:Bagyşlaň, bu merkez okulus ýarylmagy üçin ulanylmaýar.

Sorag: Web sahypasynyň düşündirişiniň tersine, bir synçy bu merkeziň 4k 60hz-y goldamaýandygyny ýazdy.başga biri tassyklap bilermi?
Jogap:Bu baglydyr.Kompýuter aýratynlyklaryňyzy barlamaly.Makam 60Hz görkezdi, ýöne dell noutbukym 30Hz görkezdi, şonuň üçin kompýuter usbc 60Hz ekrany goldamaly,2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda mdai tarapyndan.

Sorag:Adate geçirmek ýa-da diňe zarýad bermek üçin pd portuny ulanyp bilerinmi?
Jogap:Pd porty diňe zarýad bermek üçin ulanylýar.

Sorag:Iki sany gaty diski dakdyňyzmy?çaltmy?
Jogap:Bu çalt.

Sorag:Bu merkez telefon bilen işleýärmi?
Jogap:Hawa, telefonyňyz “c” porty bolsa.

Sorag:Bu daşarky elektrik üpjünçiligi bolmazdan işleýärmi?
Jogap:Hawa, daşarky elektrik üpjünçiligine mätäç däl.

Sorag:Suratlary import etmek üçin samsung s9 bilen işlärmi?
Jogap:Hawa, 4K aşakdaky çözgüt goldaýar.

Sorag:ýyldyrym 2 porty bilen ulanyp bolarmy?
Jogap:ýok, Port başga.


 • Öňki:
 • Indiki: