page_banner

13 sany goşa USB3.1 / Type-C-den HDMI RJ45 Type-C PD SD / TF Macbook üçin ses dokma stansiýasy

  Model: OS-481

  2* HDMI aýal (4k @ 30Hz)

  3* USB3.0 A / F (5 Gb / sek)

  2 * USB2.0 A / F (480Mbit)

  1*RJ45(100Mbps)

  1 * Type-C / F (Maglumat 5Gbit)

  1 * Type-C / F (PD3.0 / 60w, W / Data 5Gbps)

  1* SD / TF (2.0), 1 * Ses (3,5 mm, W / Mic)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

Iki USB3.1 / Type-C Erkek kabel

Çykyş

2* HDMI aýal (4k @ 30Hz)

Çykyş2

3*USB3.0A / F (5 Gb / sek)

Çykyş3

2*USB2.0A / F (480Mbit)

Çykyş4

1 * RJ45 (100 Gb / sek)

Çykyş5

1* Type-C / F (Maglumat 5Gbit)

Çykyş6

1* Type-C / F (PD3.0 / 60w, W / Data 5Gbps)

Çykyş7

1* SD (2.0)

Çykyş8

1* TF (2.0)

Çykyş9

1* Ses (3,5 mm, W / Mic)

Material

Alýumin garyndysy

Haryt maglumatlary

1.HDMI wideo çykarylyşy: 4Kx2K 60Hz (3840x2160), aşaklygyna 1080P, 1080I, 720P bilen sazlaşykly (HDMI * 2 + VGA çykyşyny bir wagtda goldaň)

2.USB-C Aýal -PD3.0 we USB2.0 maglumatlary PD3.0: 100W güýjini goldaň;Elektrik togy (zarýad bermek) howpsuzlyk üçin 87W bilen çäklendirilendir.

3.SD / TF Kart okaýjy50-104MB / s;Writeaz30-80MB / skartyň hiline täsir edýär

4.3 USB 3.0 5Gb / s maglumat geçirişi, USB2.0 bilen aşakda gabat gelýär

13 in 1 USB type-c HDMI,USB3.0,USB2.0,RJ45,SD,TF,Audio docking station (2)
13 in 1 USB type-c HDMI,USB3.0,USB2.0,RJ45,SD,TF,Audio docking station (1)
13 in 1 USB type-c HDMI,USB3.0,USB2.0,RJ45,SD,TF,Audio docking station (1)

Üns beriň:(Diňe intel çipi MacBook Pro / Air-i goldaň, M1 Chip MacBook Pro / Air üçin däl)

M1 çipiniň çäklendirilendigi sebäpli goşa monitory görkezmäge mümkinçilik bermez.Şeýlelik bilen usb c adapteriniň ähli önümi M1 çip macbook pro / air üçin goşa monitory goldamaz.

Bu adapter USB-C Täze noutbuk üçin ajaýyp öwgi.Bu adapter bilen, noutbukyňyzdan 2HDMI porty bilen monitory / proýektor / telewizora wideo akdyryp / giňeldip bilersiňiz.Täze usb c latoplary üçin gaty diskleriňizi birikdirmek üçin 3 agşamlyk çalt usb 3.0 portuny (5Gbp / s çenli tizlik) ulanyp bilersiňiz.Wideo / şekili (104Mb / s çenli) geçirmek, noutbukyňyzy zarýad bermäge mümkinçilik berýän doly tizlikli 100W güýji bilen üpjün etmek üçin iki sany ynamdar SD we TF kart okaýjy

“MacBook Pro / MacBook Air” üçin niýetlenen, “Extend Mode” we “Aýna” reodeimini goldaň.

Üns beriň:

1.HHDMI çözgüdi, ikisi bir wagtda oýnasa 4K / 60Hz bolar. (Diňe 15 "we 16" MacBook Pro 4K @ 60Hz, 13 "MacBook Air Maks çözgüdi 4K @ 30Hz)

Diňe bir tarapynda 2 ýyldyrym çakmagy bilen MacBook Pro / Air-i goldaň (M1 Çipi goldamaýar)

13 "/ 15" MacBook Pro 2017 2018 2019 2020 2021 ýa-da has täze wersiýasy (M1 Çipi goldamaýar)

13 "MacBook Air 2018 2019 ýa-da has täze wersiýasy (M1 Çipi goldamaýar)

M1 çipiniň çäklendirilendigi sebäpli goşa monitory görkezmäge mümkinçilik bermez.Şeýlelik bilen usb c adapteriniň ähli önümi M1 çip macbook pro / air üçin goşa monitory goldamaz.

1000 Mbit / s çenli Ethernet

10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet porty bilen derrew internete giriň.

Simsiz tora garanyňda has durnukly we çalt, islendik ýerde we diňe bir çaltlyk bilen simli we çalt simli internet birikmesini üpjün edýär

Kristal arassa 4K goşa monitor 2 HDMI

USB-C noutbuk dokma stansiýasy, dürli çözgütleriň görkezilmegine laýyk gelýän 3840 * 2160 @ 30HZ durulykda 4K Çykyş wideo maglumatlary berýär.

Awans çipi

Iş mümkinçilikleriňizi giňeldiň we has durnukly öndürijilik bilen üpjün ediň.Hiç hili draýwer ýa-da programma üpjünçiligi gerek däl, diňe dakyň we oýnaň.SST we MST re modeimini goldaň.Win ulgam noutbuklaryňyz üçin “Triple” displeýini goldaň.Makbuklary birikdirmek üçin ulanýan bolsaňyz, üç gezek görkezilmezden diňe aýna re modeimini goldaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Arza

MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016)

“MacBook Air” (2020/2019/2018)

Sorag-jogap

Sorag:Kabel näçe wagt?
Jogap:150MM.

Sorag:Bu “Macbook pro 2014” üçin işlärmi?
Jogap:No.ok. Bu, 2014 Mac-da ýok USB-C arkaly birleşýär.

Sorag:“Macbook Pro 16” (intel) gapagy ýapylanda iki daşarky monitor bilen işletmek isleýärin.Bu mümkinmi?
Jogap:“MacBook” -ymy bölekleýin ýapyp bilerin, ýöne doly däl.Emma şeýle etmek gowy işleýär.MacBook-daky zatlary has uly monitora iberýärin.Köne iMac klawiaturamy ulanmaga synanyşdym, ýöne MacBook we Mac şol bir wagtyň özünde açanymda, olaryň biri klawiaturany tanamakdan ýüz öwürdi.Jogabym peýdaly bolar diýip umyt edýärin.

Sorag:4K 60hz vs 30hz-de görkezilende göze görnüp duran tapawut barmy?
Jogap:Görnükli tapawut bar.

Sorag:Mokine diňe bir monitoryň işjeň bolup biljekdigi hakda jogap berýärin, ikisiniňem däl, modeli # makbook pro (13 dýuým, m1,2020)?görnüşi - vs16398.
Jogap:Goldaw däl.

Sorag:“Macbookpro” (13 dýuým, 2017, 4 ýyldyrym 3 port) bar we ony 2 dell monitor bilen ulanmaly.bu goldaw 2 dell monitorda giňeldilip bilnermi?
Jogap:Bu USB c duralgasy.Underyldyrym portlary bilen işlemez.

Sorag:Bu önüm nirede dizaýn edildi ýa-da ýasaldy?
Jogap:Hytaý.

Sorag:gabat gelýän con mac book pro 13 M1?
Jogap:Hawa, bu duralga täze Mac Pro 13. M1 bilen gabat gelýär.


 • Öňki:
 • Indiki: