page_banner

Birnäçe wilkaly 120w Gallium Nitride adapteri (diwar we iş stoly üçin)

  Model: OS-CD-120W

  Giriş : AC 100V-240V, 50 / 60Hz, 1.5A MAx

  Outputeke çykyş : Type-C1: 100w ;Görnüşi-C2: 100w ;USB1: 30w ;USB2: 30w.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Giriş

AC 100V- 240V, 50 / 60Hz, 1.5A MAx

Outputeke çykyş

Görnüşi- C1: 100wType- C2: 100wUSB1: 30w

USB2: 30w

Iki gezek çykyş

Görnüşi- C1 + görnüşi- C 2: 60w + 60wType- C1 + USB 1: 87w + 30wType- C1 + USB 2: 87w + 30w

Görnüşi - C2 + USB 1: 87w + 30w

Görnüşi - C2 + USB 2: 87w + 30w

Üç çykyş

Görnüşi- C1 + görnüşi- C2 + USB1: 60w + 30w + 30w görnüşi- C1 + görnüşi- C2 + USB2: 60w + 30w + 30w

Dört çykyş

Görnüşi - C1 + Type-C2 + USB1 + USB2: 60w + 30w + 15w + 15w

Önümiň ululygy

100 * 65 * 31mm

Önümiň agramy

80g

Material

Alýumin garyndysy

Reňk

kümüş, gyzyl, kosmos çal, goýy gök, gül altyn

Kepillik

1 ýyl

Gaplamak gutusy

nepis karton gaplamasy

Haryt maglumatlary

120w galiý nitridi.Diwar wilkasy, iş stoly ulanylyp bilner.Köp interfeýsli çalt zarýad. Önüm aýratynlyklary: aşa gyzmagy goramak, aşa woltdan goramak, dört portly çalt zarýad bermek, batareýany goramak, gabat gelýän naprýa andeniýäni we toky akylly kesgitlemek. Näme üçin galiý nitridini saýlaýarsyňyz?

Galiý nitridi ýarymgeçiriji materialyň täze görnüşidir.Uly gadagan zolak giňligi, ýokary ýylylyk geçirijiligi, ýokary temperatura garşylygy, radiasiýa garşylygy, poslama garşylyk we ýokary gatylyk aýratynlyklary bar.Galiý nitrid komponentlerini ulanyp, zarýad beriji diňe bir ululygynda we agramynda ýeňil bolup bilmez, ýylylygy öndürmek we netijeliligi öwürmek nukdaýnazaryndan adaty zarýad berijilerden has artykmaçlyklara eýe.

Iki görnüşli “c” interfeýsi noutbuga zarýad berip bilýän 100w çalt zarýad berýär.Iki USB porty hem iphone we Android telefonlaryna uýgunlaşdyrylyp bilinýän 30w çalt zarýaddyr.

 

000

Eplenýän wilka, götermek aňsat.

 • ÜPJÜNÇILIK GAN TEHNOLOGI .ASYHighokary ýylylyk geçirijiligi, ýokary temperatura garşylygy, radiasiýa garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, güýçlendirijiniň ululygyny we dykyzlygyny peseldýän ýokary güýç we gatylyk ukybyna eýe.
 • Güýçli we täsirli zarýad beriji: Öňdebaryjy GaN tehnologiýasy bilen zarýad beriş mümkinçiligini alyň.Zarýad beriş netijeliligini 90% -den gowrak ýokarlandyrýar.Bu güýçlendirijide 1 x 65w USB C porty, 1 x 30w USB C porty we 2 x USB A porty bar.USB-C enjamlaryňyz üçin diňe 65w ýokary tizlikli güýç bilen üpjün etmän, goşmaça USB-A portlary bilen planşetleriňize we smartfonlaryňyza bir wagtda zarýad bermegi hem hödürleýär.
 • GYSGAÇA SIZEGaN tehnologiýasyny has geň galdyrýan zat, zarýad beriş netijeliligini ýokarlandyrýar we zarýad berijiniň ululygyny adaty zarýad berijiden 50% kiçeldýär.
 • Giňişlikdäki ylalaşyk: Telefondan planşete, noutbuga, iPhone, iPad, Google Pixel, Samsung, LG we ş.m. USB-C we USB-A enjamlarynyň köpüsine giňden gabat gelýär!Bu, Samsung Galaxy S20 + / Note 20 Ultra bilen gabat gelýär.Asyl “Apple USB-C” -den “ningyldyrym” kabeline ulanylanda, “iPhone” üçin çalt zarýad berilýär.(BELLIK: Bu zarýad berijide USB C-den ýyldyrym kabeli ýok).

Arza

Doly protokol, ähli enjamlary goldaň.PD3.0, QC4 +, QC3.0, SCP, FCP, AFC, MTK we beýleki çalt zarýad bermek, jübi telefonlary, planşetler, geýip bolýan enjamlar bilen utgaşykly, hemme taraplaýyn zarýad beriň

Tejribe

Sarp ediji elektronikasy pudagy üçin OEM / ODM boýunça 10 ýyldan gowrak tejribe

Hil artykmaçlygy

Esasan alma seriýasyna we ms seriýaly önümlere üns berýäris.Producthli önümiň önüme gabat gelýän özboluşly dizaýny bar.Matureetişen önümçilik tehnologiýasy we hünär hiline gözegçilik topary bilen önümleriň iň ýokary hilini üpjün edip bileris

Şertsiz yzyna gaýtarmak ýa-da kepillik möhletini çalyşmak.

Çykdajylaryň artykmaçlygy

Hilini pida etmezden bahalary mümkin boldugyça pes saklamak üçin elmydama elimizden gelenini edýäris we hiliň ýokarlandyrylmagynyň täze usullaryny yzygiderli öwrenýäris.

Zawod üpjünçiligi

Mugt nusga, çalt eltip bermek, çeýe hyzmatlar zawod üpjünçiligi, bäsdeşlik bahasy, gözegçilik edilýän hil

Sorag-jogap

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin? 

RE: nusgany synap görmek isleseňiz, ähli nusgalar aksiýada bar we nusga 3 günüň içinde DHL, Fedex, UPS, TNT we ş.m. arkaly iberiler.

S: Töleg möhletiňiz näçe? 

RE:PAýpal, T / T we ş.m. Köp sanly sargytlar üçin 30% goýum, iberişden öňki balansy maslahat berýäris.

S: logotipimiz bilen çap edip bilerismi? 

RE: Hawa, OEM / ODM nyşany ýa-da gaplamak hiç hili mesele däldizaýnyňyzy bize beriň, ýakyn wagtda tassyklamak üçin nusga taýýarlarys.

S: Kepillik hakda näme? 

RE: Bizde QC topary bar, ýüklemezden ozal hilini barlap göreris.ähli önümlerimizde CE FCC ROSH şahadatnamasy bar.Kepillik: 1 ýyl.

S: ippingük daşama bahasy barada 

RE: ippingük daşama bahasyny barlanda, iň arzan we iň ygtybarly kurýer saýlarys

120w Gallium Nitride adapter with multiple plug (3)
120w Gallium Nitride adapter with multiple plug (1)
120w Gallium Nitride adapter with multiple plug (2)

 • Öňki:
 • Indiki: