5
6
banner7
banner10
factory12

USB C HUB

TYPE-C HUB.USB Type-C-den HDMI + USB3.O + RJ45 + TF + PD
ODM / OEM HYZMATY
Müşderiniň isleglerine görä dürli funksional aýratynlyklar TYPE- C HUB duralgasy öndürilip bilner,
TYPE- C duralga, USB- C HUB, HDMI giňeldiji we ş.m. düzülip bilner.
GÖRNÜŞ
Kölegäniň aňlatmasy bilen doldurylýan perspektiwaly çyzyklary çekmek zerurdyr.Esasy maksat, önümiň aýratynlyklaryny, guramasyny we aragatnaşygy we pikirlenmegi ýeňilleşdirmek üçin birleşmegiň usulyny görkezmek (esasanam dizaýnerleriň arasynda gözleg we pikir alyşmak üçin).
DRAFT
Gurluşy
Gurluş diagrammasy modulyň çagyryş gatnaşyklaryny aç-açan görkezýär, ýokarky baglanyşyk jaň gatnaşyklaryny görkezýär we makro nukdaýnazaryndan programma üpjünçiliginiň iýerarhiki gurluşyny görkezýän parametr geçirişiniň ugruny we mazmunyny görkezýär.
Structure
Zynjyryň shemasy
Her bir komponentiň elektrik birikmesini görkezmek üçin zynjyr nyşanlarynyň biri-birine birikdirilen çyzgysy.Simpleagny, ýönekeý suratlardan düzülen zynjyr diagrammasy.
Circuit Schematic
Salgy
Layout, esasan PCB-iň ýerleşişine degişli elektron dizaýn ulgamynda has köp gürleşilýär.Layout-yň hili, sarp ediji elek troniki önümleriň işine gönüden-göni täsir etdi.
Layout

efo

näme üçin bizi saýlaýarsyň?

Dok stansiýasyny özleşdirmek 、 Funksiýa dizaýny 、 Önümçilik we önümçilik

 • 20 years of experience in R&D and production of USB HUB
  1

  Gözleg we USB HUB öndürmekde 20 ýyllyk tejribe

  Zawod 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär we häzirki wagtda kompaniýanyň 83 işgäri, şol sanda 20-den gowrak gözleg we önümçilik tehniki dolandyryş işgärleri bar.Esasy önümler TYPE-C HUB, USB HUB, Docking stansiýasy, KVM kommutator, dürli erkek / aýal öwrüji adapterleri, wideo signal kabelini giňeldiji, USB kabel signal güýçlendiriji, ýokary güýçli galiý nitrid PD güýçlendiriji we simsiz zarýad beriji, ýokary kesgitli simsiz ekran proýektory, HDMI wideo düşüriş kartasy, wideo USB Power Cable we ş.m.
 • Professional teams provide customized development solutions for docking stations
  2

  Hünärmen toparlar duralgalar üçin ýöriteleşdirilen ösüş çözgütleri bilen üpjün edýär

  Gözleg we gözleg topary, Taýwanda esasy çipleriň asyl inersenerleri bilen 10-dan gowrak apparat / programma üpjünçiligi inersenerleri bilen başlady.Müşderilere dizaýn, işläp düzmek, gaýtadan işlemek we ýokary kesgitli wideo we ses signalyny öwürmek we birikdiriş önümleri ýaly bir nokatly hyzmatlary berip biler, şeýle hem hünär amaly taslamalaryny özleşdirmek we ösdürmek üçin dürli pudaklarda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edip biler.
 • Adopt international imported production equipment
  3

  Halkara import edilýän önümçilik enjamlaryny kabul ediň

  YAMAHA, Panasonic ýokary tizlikli ýerleşdiriş enjamy, şöhlelendiriji lehimleme, tolkun lehimleri, AOI synag enjamy bar;DIP ussahanasynda awtomatiki plugin, lehimden soňky çyzyk, synag gurnama çyzygy bar;sim öndürmek liniýasy, sanjym galyplaýjy maşyn we ş.m.
 • Strict control and quality assurance
  4

  Gaty gözegçilik we hiliň kepili

  ISO9001, ISO14001, SA8000 we beýleki dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, Amazonyň öz marka üpjün edijisiniň zawodyň hilini dolandyrmak barlagyndan geçdi.Önümler CE, ROHS, FCC kepilnamasy we milli 3C şahadatnamasyndan geçdi.
 • Complete supply chain system
  5

  Doly üpjünçilik zynjyry ulgamy

  Halkara birinji hatar çipleri, enjamlary, plastmassalary we elektronikany kabul etmek, ähli pudagyň önümçilik zerurlyklaryny ýapýar.

iň soňky habarlar

 • How to factory to solve the USB C hub power supply system problem

  Nädip öndürmeli ...

  Guangdong Dongguan şäherinde birnäçe pudak üçin birnäçe zawod bar, şonuň üçin şäheriň dünýäniň zawody diýilmeginiň sebäbi.Amo ...

 • 20

  USB-HUB dama ...

  Zyýan ýok bolsa, daşarky enjama birigip bilersiňiz.Noutbuk portunyň proýekte birikmek ýaly ýeterlik däldiginden gorkmaň ...

 • 20

  Näçeräk k ...

  Köplenç USB HUB diýip atlandyrýan USB merkezimiz, meseläni çözmek üçin kompýuteriň USB interfeýsini birnäçe USB interfeýsine giňeldip biler ...

 • news4

  USB konsentratory

  USB merkezi, Univershliumumy Serial Awtobusyny (USB) portuny birnäçe ýere giňeldýän enjamdyr, enjamlary birikdirmek üçin has köp port bar ...